Vereniging Weimarse StaandeVereniging Weimarse Staande

De vereniging werd op 24 mei 1970 opgericht door een handjevol enthousiaste Weimaraner liefhebbers. Betrekkelijk laat wanneer je ervan uitgaat dat er 1898 al geregistreerde Weimaraners in Nederland waren. Het aantal Weimaraners in ons land is tot in de zestiger jaren echter altijd betrekkelijk gering geweest. Sinds de oprichting van de vereniging de Weimarse Staande Hond is het aantal leden gestaag gegroeid en bedraagt nu meer dan 700.

 

De vereniging heeft zichzelf het volgende ten doel gesteld:

 • De liefhebbers van de Weimarse Staande  hond, dat wil zeggen niet bedrijfsmatig handelende fokkers, eigenaren en bezitters van Weimaraners en geïnteresseerde nader tot elkaar te brengen en de door liefhebberij ingegeven fokkerij van dit ras te bevorderen.
 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de Weimarse Staande Hond in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.

 

Dit doel trachten we te bereiken door:

 • Het houden van vergaderingen.
 • Het houden van clubmatches, tentoonstellingen, veldwedstrijden en verenigingsproeven.
 • Het bevorderen van de africhting van de hond in het algemeen.
 • Het doen houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied.
 • Haar leden voor te lichten bij aankoop en import, dekking en verder in het algemeen en bij alles wat de fokkerij en het opfokken van de honden betreft.
 • Het bevorderen van het inschrijven van nesten, zowel als van enkele honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding.
 • Het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registeren van kennelnamen bij de Raad van Beheer.
 • Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen.
 • Het registreren van uitslagen van onderzoeken van de Weimarase Staande Hond betreffende de aanwezigheid van erfelijke bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen. één en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van de Weimarse Staande Hond gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren.
 • Het uitgeven van een clubblad.
 • Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, één en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

 

** Deze informatie komt van de website van de Weimaraners.nl, wilt je nu meer weten over deze geweldige vereniging? Kijk dan snel op hun website: https://weimaraners.nl