Vereniging voor Vizsla liefhebbersVereniging voor Vizsla liefhebbers

De Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden VIZSLA is de door de Raad van Beheer erkende rasvereniging van de Vizsla Korthaar en de Vizsla Draadhaar.

De vereniging heeft tot doel de verantwoorde fokkerij te bevorderen en daarmee de twee Vizslarassen in stand te houden en te verbeteren. Een belangrijk instrument daarbij is het Verenigingsfokreglement (VFR). Leden zijn verplicht zich te houden aan het VFR als zij hun reu of teef inzetten in de fokkerij. Verder wil de vereniging Vizsla-liefhebbers met elkaar in contact brengen en stimuleren dat zij met hun hond actief worden.

Jaarlijks organiseert de vereniging een aantal activiteiten:

  • De Algemene ledenvergadering (ALV)
  • Veldwedstrijden
  • De Jachtbasistest (JBT)
  • Een Kampioenschapsclubmatch (KCM), waar het exterieur van de Vizsla’s wordt beoordeeld
  • De Vizsladag, een gezellige dag voor leden en niet-leden, met heel veel leuke activiteiten
  • Apporteerproeven en –wedstrijden
  • Trainings- en instructiedagen
  • Wandelingen

Door lid te worden van de NVHSH ‘Vizsla’ steun je het werk van de vereniging. Als lid heb je stemrecht, bijvoorbeeld bij de verkiezing van bestuursleden. Je krijgt korting op het inschrijfgeld van de activiteiten én je ontvangt 4 keer per jaar ons verenigingsblad, de Vizsla Varia. Het bestuur legt jaarlijks, in de Algemene Ledenvergadering, aan de hand van het bestuursverslag, verantwoording af over het gevoerde beleid.

Wil je meer lezen over deze geweldige vereniging? Kijk dan op hun eigen website: https://www.magyar-vizsla.nl/
Hier vind je alles wat je mogelijk te weten wilt komen over die mooie ras.