Vereniging SaarlooswolfshondenVereniging Saarlooswolfshonden

De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH) is een rasvereniging die de belangen van de Saarlooswolfhond behartigt. Haar doel is door ethisch verantwoorde fok dit unieke ras in stand te houden. Daarbij geeft de NVSWH de hoogste prioriteit aan gezondheid, betrouwbaarheid en rastypische eigenschappen (rasstandaard) van de Saarlooswolfhond. Het gecentraliseerde fokbeleid is daarbij een belangrijk middel.

De NVSWH is, als rasvereniging die tegelijk met de erkenning van het ras is opgericht, een bron van kennis over de Saarlooswolfhond. Ze vindt het belangrijk om die kennis over te dragen. Daarvoor zoekt ze verbinding met ander rasverenigingen en overige belanghebbenden. Verder brengt ze liefhebbers van het ras bij elkaar.

Hoe verwezenlijken we onze missie?

  • Begeleiden van de fokkerij binnen door middel van een gecentraliseerd fokbeleid.
  • Voorlichting geven bij het houden, fokken, groot brengen en opvoeden van Saarlooswolfhonden.
  • Bemiddelen voor haar leden bij het verwerven van een Saarlooswolfhond, door middel van gecentraliseerde pupbemiddeling.
  • Organiseren van bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden.
  • Promoten van het ras tijdens tentoonstellingen, clubmatches en overige evenementen.
  • Behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een kundig keurmeestercorps.
  • Onderhouden van goede relaties met andere rasverenigingen.

Meer lezen of te weten komen over de Nederlandse Vereninging van Saarlooswolfshonden? Kijk dan op de volgende website: https://saarlooswolfhonden.nl