Smoushonden ClubSmoushonden Club

De rasvereniging heeft als doelstelling liefhebbers en fokkers bij elkaar te brengen, voor te lichten en fokken uit winstbejag tegen te gaan.
De eerste ras standaard dateert van 1905 en is opgesteld door de heren H. A. graaf van Bylandt,  A. Woltman Elpers en L. Seegers.
In 1980 werd de standaard herzien. Sinds 1978 worden de belangen behartigd door de Hollandse Smoushonden Club.

Je kan over de Smoushond meer lezen op de website van de Smoushond. Via: https://smoushond.nl
Alles over het ras standaard te weten komen? kijk dan direct op de volgende link: https://smoushond.nl/rasstandaard/