Schnauzer verenigingSchnauzer vereniging

De vereniging heeft als doel:

  • Zich zonder winstoogmerk in te zetten voor het in stand houden en verbeteren van de raszuivere Schnauzer in alle variëteiten volgens de officiële rasstandaard,
  • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voor komen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder,
  • Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Schnauzers.

Zij probeert dit doel te bereiken door:

  • Het maken van afspraken, zoals is vastgelegd in de fokvoorwaarden.
  • Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Schnauzers.
  • De kwaliteit en de gezondheid van het ras kritisch te blijven bekijken en wanneer nodig deskundige hulp in te roepen.
  • Het geven van deskundig advies over eventuele gezondsheidsproblemen.
  • Het organiseren van activiteiten en exposities en het houden van vergaderingen.
  • Het uitgeven van een clubblad.

Wil je nou meer weten over de Vereniging voor Schnauzer Fokkers en Liefhebbers? Kijk dan op hun website: https://schnauzervereniging.nl

Contact gegevens:

Lange Zuiderweg 5
3781 PJ Voorthuizen
tel: 06-53924948

** De informatie komt van de website van de Schnauzervereniging zelf.