Nederlandse TeckelclubNederlandse Teckelclub

De Nederlandse Teckelclub meld het volgende op hun website:

De Nederlandse Teckel Club werd opgericht in 1903 en is daarmee één van de oudste rasverenigingen in Nederland. De doelstelling van de club is om alle teckelliefhebbers met elkaar in contact te brengen en daardoor de interesse in het ras in alle variëteiten levendig te houden en te bestendigen. De Nederlandse Teckel Club wordt bestuurd door minimaal 5 en maximaal 9 personen, die elk een specifieke functie en taak hebben. Indien iets niet duidelijk is, of als u bepaalde teckelvragen/problemen heeft, kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. Men is te allen tijde bereid u van advies te dienen (zie item NTC Bestuur).

Wil je nu meer lezen en weten over deze geweldige vereniging? Kijk dan op hun website: https://teckelclub.nl