Nederlandse Samojeden ClubNederlandse Samojeden Club

Doelstelling van de Nederlandse Samojeden Club

Zoals vermeld in Artikel 2 van de Statuten

ARTIKEL 2. DOEL EN MIDDELEN

 

1. De vereniging heeft ten doel:
a. de instandhouding en verbetering van het ras Samojeed;
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras
behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Samojeden.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
b. het organiseren van cursussen, examens en wedstrijden op het gebied van het werken met honden;
c. het organiseren van exposities;
d. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Samojeden;
e. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
f. het bijhouden van een register van raszuivere Samojeden;
g. het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Samojedenras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Samoj eden gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
h. het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
i. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
j. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

 

** Deze informatie komt van de website van Nederlandse Samojeden Club. Kijk voor meer informatie op deze website: https://samojedenclub.nl