Markiesjes VerenigingMarkiesjes Vereniging

De NMV is de oudste en de grootste Markiesjes Vereniging in Nederland en opgericht in 1979.

Het doel van de Vereniging is fokkers en liefhebbers van het Markiesje nader tot elkaar te brengen om zo het Markiesje als hondenras in ere te herstellen. De Nederlandse Markiesjes Vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van clubmatches en keuringsdagen, het uitgeven van een schitterend clubblad, het geven van fokadviezen en het organiseren van cursussen en allerlei andere activiteiten. Daarnaast ondersteunt de vereniging haar leden die fokken met raad en daad. Lid zijn van onze vereniging loont en u ondersteunt ons in onze doelstellingen.

Alle informatie over het Markiesje samen met gerelateerde informatie kunt u op deze site vinden.

Als u informatie aantreft op de website die volgens u onjuist is of heeft u suggesties en/of bijdragen, dan kunt u een e-mail sturen aan info@markiesjesvereniging.nl

** Deze informatie komt van de website van de markiesjes vereniging. Meer weten? Kijk op de volgende website: https://markiesjesvereniging.nl