Maltezer Vereniging NederlandMaltezer Vereniging Nederland

De Maltezer vereniging meld het volgende op hun website:

Maltezer Vereniging Nederland is opgericht op 17 september 1991.

De vereniging is een rasvereniging van Maltezers in Nederland.

Lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

De Maltezer vereniging heeft tot doel liefhebbers en fokkers van het Maltezer ras bijeen te brengen in een orgaan en er op toe te zien dat het ras op een verantwoorde wijze in stand gehouden wordt.

De nestjes die via de pupbemiddeling aangeboden worden, voldoen allen zowel aan het Basisreglement Stambomen van de Raad van Beheer als de rasspecifieke fokreglementen opgesteld door de rasvereniging zelf.

 

Secretariaat: Mevr. A. Kreemers

Fridtjof Nansenstraat 37

5223 TL ‘s-Hertogenbosch

Tel: 073-6218261

Lees meer: https://maltezervereniging.nl/over-de-vereniging