Irish Glen of Imaal TerriërIrish Glen of Imaal Terriër

De Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terriër is opgericht op 25 oktober 1995. In juni 1996 werd de (voorlopige) erkenning door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied van Nederland een feit. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V40324980. In juni 1998 is aan de Raad van Beheer het verzoek gericht de vereniging officieel te erkennen als de vertegenwoordiger van het ras. Tot het moment dat deze erkenning een feit was, fungeerde de Schotse Terrier Club als moedervereniging. In haar vergadering van 6 april 2000 heeft de Raad van Beheer besloten onze Vereniging een definitieve erkenning toe te kennen.

Doelstelling

  • De belangen van het ras en de fokkerij ervan te behartigen
  • Het verstrekken van alle inlichtingen over het ras
  • Het geven van informatie bij aan- en verkoop
  • Het organiseren van kynologische en recreatieve evenementen
  • Het uitgeven van een eigen clubblad, “Glen”

 

GLEN

‘GLEN’ is het clubblad van de Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terriër en verschijnt vier maal per jaar. Behalve allerlei wetenswaardigheden en nieuwtjes, belevenissen van leden uit binnen- en buitenland, bevat het clubblad artikelen over opvoeding, verzorging, gezondheid, informatie over tentoonstellingen en door Glens behaalde tentoonstellingsresultaten evenals door de vereniging te organiseren evenementen.

Meer weten over deze vereniging? Kijk op https://irishglenofimaalterrier.nl