HondentaalHondentaal

Vaak is het bij honden al voldoende als je naar hun lichaamstaal kijkt, dit is de allerbelangrijkste rol, maar in combinatie met geluiden zegt het nog veel meer.
Als je dan over geluiden na denkt, dan denk je aan bijvoorbeeld het blaffen, grommen en de piepende geluidjes die ze kunnen maken.

Wist je dat de onderstaande signalen veel zeggend kunnen zijn?

 • Stand van de ogen
 • Stand van de oren
 • Houding van poten, rug en de achterhand
 • De nekharen (maar ook van de schouders en de rug)
 • De bewegingen van de staart

Al deze dingen kunnen een bepaalde situatie schetsen.

We nemen in eerste instantie een angstige hond, deze kan juist met een bepaalde lichaamstaal een situatie schetsen door bijvoorbeeld terugtrekkende bewegingen te maken. Of ze laten zich juist duidelijk horen om zo het gevaar op afstand te houden.

Maar wat laat een angstige hond nog meer zien?

 • Wegkruipen
 • Staart tussen de benen
 • Trillen
 • Opgezette haren op de rug
 • Dreigend blaffen
 • Zich zelf schrap zetten

Misschien zijn er nog meer punten maar dit zijn toch de meest kenmerkende punten voor een angstige hond.

Dan hebben we ook nog de honden die geïrriteerd zijn of een verdedigende houding hebben, wat zijn hier de kenmerken van?

 • Hij/zij kijkt je recht aan
 • De neus rimpelt
 • De oren staan naar voren
 • Grommende geluiden
 • Kunnen de bovenlip optrekken
 • Happende bewegingen

Ook hier geldt dat er meerdere signalen kunnen zijn.

Natuurlijk hebben we dan ook nog de blije hond. Bij de blije hond zijn de volgende kenmerken te zien.

 • Vrolijk en heel blij en duidelijk kwispelen
 • De mond hangt ontspannen een stuk open
 • Heeft een heldere blik in de ogen
 • Zoekt overduidelijk en vaak speels contact
 • Oren liggen er ontspannen bij

Maar ook hier voor telt dat er meerdere duidelijke kenmerken kunnen zijn.

Hoe zit het dan eigenlijk met de geluiden die een hond maakt? 

Natuurlijk zijn er naast al die belangrijke kenmerken van de lichaamstaal ook nog geluiden die je hond maakt, hierbij kunnen we het hebben over grommen, piepen en blaffen.
Al deze tonen kunnen op diverse manieren geproduceerd worden. Maar wanneer slaat jouw hond bijvoorbeeld aan? Geluiden kunnen als waarschuwingssignaal gelden richten het baasje, maar ook naar andere honden toe.

Mijn hond maakt een jankend of piepend geluid.

Vaak is het zo als je hond een jankend of piepend geluid maakt dat er iets niet helemaal goed zit, je hond voelt zich mogelijk niet lekker, of misschien voelt je hond zich juist eenzaam. Als we het hier over pijn hebben dan janken of piepen de honden vaak met hun bek dicht en tamelijk zacht.
Je hebt daarnaast ook de manier dat ze kunnen huilen als een wolf, als ze dit doen is de kans aanwezig dat ze contact proberen te leggen met andere honden. Maar ook kan een reu op deze manier de aandacht van een teefje proberen te trekken.

Mijn hond gromt of bromt.

Als je hond deze geluiden maakt dan kan het wel eens zo zijn dat je hond het totaal niet naar zijn zin heeft, hij kan zich gespannen voelen, maar ook kan er iets heel anders zijn. In combinatie met de lichaamstaal kan er al een stuk meer duidelijk worden.

Als je hond zachtjes aan het brommen is, klinkt het alsof je hond zachtjes aan het knorren is. Het kan zijn dat je hond zich ontspannend tevreden voelt, maar dan zie je dus ook een ontspannen houding van je hond.

Als je hond gromt en een terugtrekkende houding heeft dan kan je er vanuit gaan dat hij zich bedreigd voelt.

Wanneer je hond juist gromt en hierbij zijn neus begint te rimpelen en hij laat daarbij ook nog eens zijn tanden zien dan kan hij zich bedreigd voelen, maar er kan ook pijn achter verscholen zijn.

Blaffende honden.

Blaffen kan natuurlijk ook diverse betekenissen hebben. De ene hond blaft van vrolijkheid de andere juist van waakzaamheid. Zo is elke hond weer anders.
In het begin zal het zoeken zijn wat je hond nu precies bedoeld, maar al snel zal jij er aan gewend zijn en precies weten of je hond nu blij is of je juist ergens voor wil waarschuwen.