Fokker engelse bulldog bestraft!Fokker engelse bulldog bestraft!

Deze maand heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de eerste fokker bestraft voor het fokken met honden waarvan de snuit te kort is. Het is in Nederland verboden om te fokken met dieren die hun schadelijke erfelijke eigenschappen kunnen doorgeven aan hun nageslacht. De NVWA controleerde de fokker van Engelse buldoggen na een handhavingsverzoek van Dier & Recht.

Als de fokker opnieuw de fout ingaat dan krijgt hij een boete van 1.500 euro per fokdier, met een maximum van 15.000 euro. De NVWA plaatst de man voor de komende twee jaar onder verscherpt toezicht.

Verplichte schedelmeting

De bestrafte fokker fokte in 2020 en 2021 met zeven honden zonder de verplichte schedelmeting. Met vier van die honden had volstrekt niet gefokt mogen worden en met de overige drie alleen onder strikte voorwaarden. De schadelijke eigenschappen van de ouderdieren werden doorgegeven aan de pups.

Een te korte snuit kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, veel kortsnuitige dieren zijn constant benauwd door verstopte luchtwegen. Ook hebben ze vaak last van oogontstekingen, gebitsproblemen en huidplooiontstekingen. Om dat te voorkomen is het fokken met een kortsnuitige hond alleen toegestaan als de snuitlengte via een schedelmeting is goedgekeurd door een dierenarts.

Waarschuwing voor fokkers van kortsnuitige honden

Kelly Kessen, dierenarts bij Dier & Recht, is blij met de uitspraak: “Tot nu toe kregen fokkers bij dit soort overtredingen alleen een waarschuwing van de NVWA. Daardoor bleven veel fokkers gewoon doorfokken met dieren die niet voldoen aan de wettelijke normen. We zijn blij dat de toezichthouder nu daadwerkelijk een straf oplegt. Dit is een belangrijke overwinning voor de gezondheid van kortsnuitige rashonden en een stevige waarschuwing voor alle fokkers van Franse buldoggen, Engelse buldoggen en mopshonden die zich niet aan de wet houden.”

 

**bron website dier&recht