Dobermann VerenigingDobermann Vereniging

Historie & doelstelling

De nationale rasvereniging voor de Dobermann: D.V.I.N., is opgericht op 1 juli 1927. In hetzelfde jaar is de vereniging als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.
De vereniging heeft als doel: de instandhouding en verbetering van het ras de Dobermann. Fokkers en liefhebbers van de Dobermann nader tot elkaar te brengen, en geïnteresseerden voor de fokkerij van dit ras in Nederland voor te lichten. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van eventuele erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder, door controle en handhaving van het verenigings fokreglement (VFR).De vereniging streeft ernaar dit doel te bereiken door onder meer:

 • Participatie aan diverse overlegstructuren van de Raad van Beheer;
 • Samenbrengen van liefhebbers van het ras Dobermann
 • Het organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen voor leden;
 • Informeren van leden over rasspecifieke informatie;
 • Verzorgen van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied;
 • Organiseren en steunen van clubmatches, tentoonstelling en dergelijke;
 • Bevorderen van het geven van africhtings- en gehoorzaamheidsoefeningen aan de Dobermann;
 • Voorlichten van leden bij de aankoop, import, dekking ,benevens alles wat de fokkerij van de Dobermann betreft;
 • Het bevorderen van de inschrijving in de Nederlandse hondenstamboekhouding;
 • Het verlenen van bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen voor de Dobermann bij de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te Amsterdam;
 • Behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een adequaat keurmeestercorps met raspecifieke kennis;
 • Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de Statuten, Reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

** BRON: D.V.I.N 

Meer weten over deze vereniging Kijk op hun website: https://dobermannvereniging.nl