Cookies

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Wat zijn cookies?

Wat zijn cookies, tags/Beacons en JavaScripts? Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen, adverteerders bijvoorbeeld, die communiceren via de website die jij bezoekt.
Het gebruik van onze cookies is veilig. “Informatie Over Honden” slaat geen persoonlijke informatie op in cookies!

Functionele cookies:

Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

De website van “Informatie Over Honden” gebruikt cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Zo gebruiken wij cookies voor:

– Het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
– Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
– Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
– Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
– Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
– Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
– Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
– Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
– Het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Webstatistieken:

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij gebruiken cookies voor:

– Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
– Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
– Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
– Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
– Het optimaliseren van de website

Voor bereiksmeting gebruiken wij Google Analytics. Om jouw privacy te waarborgen hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

– Het sluiten van een bewerkersovereenkomst met Google
– Het maskeren van de laatste 3 cijfers van het IP-adres
– Gegevens delen met Google is uitgezet
– We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Slotopmerkingen:

Wij kunnen deze cookie-verklaring wijzigen. We raden je daarom aan om regelmatig deze verklaring op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door middel van een melding op onze website, via e-mail of doordat we opnieuw jouw toestemming vragen.