Broodfok

Wat is nou eigenlijk broodfok vragen sommige mensen zich af.

Een broodfokker is een fokker van honden die zoveel mogelijk geld wil verdienen door zo min mogelijk geld te investeren in het welzijn van deze dieren. Om zoveel mogelijk geld te verdienen houden broodfokkers vaak meerdere teven die zoveel en zo lang mogelijk achter elkaar nestjes moeten krijgen. Deze teefjes verblijven in kleine ruimtes, krijgen nauwelijks te eten, mogen niet naar buiten, krijgen totaal geen beweging, hebben geen sociale contacten en krijgen geen medische zorg. Dit alles omdat het anders te duur is voor de broodfokker. Het mag immers geen geld kosten. Als een teefje om welke reden dan ook gen pups meer kan werpen word ze als ze een beetje geluk heeft afgestaan aan een asiel, of anders word ze ergens achter gelaten of omgebracht door de broodfokker.

De pups die geworpen worden krijgen slecht te eten, krijgen geen vaccinaties, ook geen medische zorg, en worden niet gesocialiseerd. De pups worden rond de 5 of 6 weken bij de moederhond weggehaald en verkocht. Deze pups zijn zoals u wel kunt raden al vanaf geboorte af aan fysiek en mentaal ziek. Dit is voor de koper helaas op het eerste gezicht niet zichtbaar. De verkoop van deze pups gebeurd op meerdere online sites en ook geregeld via een ”crimineel netwerk”.

Door de toenemende vraag naar specifieke rashonden zien gewetenloze fokkers en handelaren in heel Europa kans om veel geld te verdienen aan het fokken met deze honden. Veel consumenten willen specifieke rashonden of honden die hierop lijken kopen voor een zo laag mogelijke prijs. Door meerdere teven meerdere nestjes per jaar te laten werpen en minimaal te investeren in voedsel, huisvesting, vaccinaties en medische zorg kan er in de hondenhandel forse winst gemaakt worden. Met deze goedkope en massale productie van pups in zogenaamde puppyfabrieken kunnen broodfokkers rashonden of look a likes tegen een veel lagere prijs aanbieden dan professionele of goede fokkers dat kunnen.

Onwetende consumenten kopen zieken dieren!

Pups die uit het broodfokcircuit komen zijn vanaf het begin al zowel lichamelijk als geestelijk ziek. De gemiddelde koper heeft niet de kennis om dit op het moment van aankoop te herkennen. Ook hebben de pups vaak erfelijke aandoeningen die meestal pas na een paar jaar aan het licht komen. Er wordt bijvoorbeeld verder gefokt met honden die heupdysplasie hebben omdat de fokker weigert om zijn ouderdieren daarop te laten testen. De pups worden geboren onder de meest erbarmelijke omstandigheden, krijgen slecht te eten en geen medische zorg of vaccinaties. Ze worden zo jong mogelijk van de moeder gescheiden zodat ze op een leeftijd van 8 weken oud in Nederland kunnen worden aangeboden.

Piepjonge dieren van 6 weken oud of jonger worden op een dagenlang transport vanuit Oost-Europa naar Nederland gezet en komen regelmatig ziek, ondervoed en vrijwel altijd getraumatiseerd aan. Vaak valt het de nieuwe baasjes de eerste dagen al op dat de dieren ernstig ziek zijn. Veel voorkomende ziektes zoals parvo, adeno, hondenziekte en kennelhoest leiden regelmatig tot sterfte van de pas gekochte pups. Ook zullen veel van deze dieren zich niet ontwikkelen tot mentaal gezonde honden en krijgen ze angsten of worden agressief. Een deel van deze honden wordt vervolgens weggedaan en belandt in asielen of in opvanggezinnen.

Veel kopers krijgen te maken met zowel hoge dierenartskosten als emotionele problemen bij het onbetwist kopen van een zieke pup. De pups worden verkocht als rashonden maar hebben geen stamboom en zijn veel jonger dan aangegeven in het paspoort. Ook zijn de pups voorzien van een vals paspoort. Het is vaak erg moeilijk voor de koper om nadien een vergoeding te krijgen omdat de handelaren of fokkers meestal niet meer te traceren zijn.

Enkele Feiten op een rij:

– Nederland telt gemiddeld zo’n 2,5 miljoen honden, ieder jaar komen er naar verwachting zo’n 150.000 nieuwe honden bij waarvan er gemiddeld 60.000 tot 80.000 vanuit het buitenland worden geïmporteerd.

– In 2012 waren er naar schatting 60,8 miljoen honden in de Europese Unie. Er worden naar schatting maandelijks 46.000 honden verhandeld tussen de lidstaten.

– In de EU wordt er jaarlijks 1.3 miljard euro verdiend aan hondenhandel. De handel genereert werk voor 300.000 mensen.

– In Nederland worden 10.000 honden per jaar in TRACES (Trade Control and Expert System) geregistreerd, dus 50.000 tot 70.000 honden komen ongeregistreerd ons land in. De meeste van deze honden, wordt in Oost-Europa uitsluitend voor commerciële doeleinden gefokt.

– Op eBay worden meer dan 2 miljoen honden per jaar verkocht.

Onze tip: Zoek altijd op internet naar meer informatie over de betreffende fokker, zo weet u vaak al snel of er negatieve ervaringen zijn. Lees het dus altijd goed door. Mocht u dan nog twijfelen volg dan zeker uw gevoel. Iets wat te mooi klinkt is meestal niet helemaal zuiver.